KOKEMUS - NÄKEMYS - UUDET IDEAT

Yrityssuunnittelu ja strategiat - intohimomme

Yrityssuunnittelu on kokonaisvaltaista, yrityksen kaikkiin toimintoihin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä kohdistuvaa, koordinoitua ja innovatiivista suunnittelua. Strategia on tavoitteellinen suunnitelma yrityksen tulevaisuudesta. Strategia tarkoittaa myös johdonmukaista – vaikka joskus improvisoituakin – toimintaa.

Myynti on ostamisen tukemista – me tuemme myyjiä

MINT osallistuu osto- ja vuorovaikutusympäristön sekä ostoprosessin kehittämiseen niin suunnittelun, johtamisen kuin seurannankin näkökulmista. Tavoitteena on uuden toimintamallin ketteryys, muutosherkkyys ja tuloksellisuus – sekä ostamaan palaavat asiakkaat.

Tuote- ja palvelukehityksellä irti taantumasta – varmistamme onnistuneen kehitysprojektin

MINTin tuote- ja palvelukehitysmalli käynnistää myynnin varhain ja vie koko projektin maaliin varmasti.

Talouden hallinnalla resursseja kehittämiseen – taloushallinto on kuollut – eläköön talousjohtaminen

Taloushallinnon perusrutiinit on sähköistetty ja työmäärällisesti tehostettu minimiin. Taloushallinnolta odotetaan vahvaa tukea oikean tiedon tuottamiseen päätöksenteon tueksi. Talousjohtaminen on koko organisaation asia ja taloutta johdetaan yhteisin tavoittein.

Ennakoiva analytiikka – nopea päätöksenteko – sano MINT, kun haluat toimivan BI:n

Tieto on pääomaa, joka kannattaa etsiä ja käyttää. Oikea tieto on yritysten elintärkeä kilpailuetu. MINT yhdistää ICT-osaamisen, projektien johtamisen ja liikkeenjohdollisen kokemuksen – tuloksena tehokkaasti toimiva koko yrityksen BI.

Digitalisaatio – uuden mahdollistaja – innoittajamme

Digitalisaatio muuttaa kaiken ja luo samalla erinomaiset mahdollisuudet tehostaa, uudistua ja kasvaa. Liiketoimintamalleja on kehitettävä ja suorituskykyä parannettava kuukaudesta toiseen. Tämä on MINTin ominta toimintakenttää.

Innovointi – uuden rakentamista – kaikkien osallistumista

Tavoite on innovoiva yritys. Kehittämisen vastuuta ja valtaa jaetaan. Innovointi on erilaista yrityksen eri kehitysvaiheen liiketoiminnoissa. Yritystä viedään tulevaisuuteen tietoisin valinnoin. Onnistumisessa auttaa MINT. Ajattele isosti, aloita pienesti ja opi nopeasti!

Mint News

MINT News 1/2016 Taloushallinto digiajan yrityksessä

Taloushallinnon keskeinen tavoite digitaalisessa yrityksessä on olla todellinen kumppani liiketoiminnan kehityksessä ja muutoksessa. Taloushallinnon toimintokentän voi hahmottaa esimerkiksi alla olevan kuvan mukaisesti. Katkoviivan oikealla puolella ovat perustoiminnat (operatiivinen) ja...

MINT News 5/2015 Innovoivan yrityksen rakentamisesta

Digitalisaatio etenee vääjäämättä ja me yritämme sopeutua uusiin yllättäviin kilpailijoihin, kansainväliseen verkkokauppaan, ärhäkkään sähköiseen markkinointiin, laskeviin hintoihin ja jakamistalouteen. Digimaailmassa tilaa tuntuu olevan vain positiivisille häiriköille – tuotteita, palveluja ja...

MINT News 4/2015 Ajankohtaistietoa yritysjohdolle

Teimme lukijatutkimuksen MINT Newsin lukijoille toukokuussa. Kysyimme lukijoiltamme sisältöön, ulkoasuun ja jakelukanavaan liittyvää palautetta ja kehitysideoita. Vastauksia saimme todella runsaasti, suuri kiitos kaikista vastauksista, ideoista ja kommenteista! Keskeinen viestinne meille, MINT...

Mint Consulting

Ihmisten, kuluttajien ja asiakkaiden käyttäytyminen ja niitä palveleva liiketoiminta ovat lähes kaikilla toimialoilla digitaalisuuden mukanaan tuomassa murroksessa. Digitaalisuus muuttaa maailmaa yhdistämällä sähköisesti asiakkaat, kuluttajat, tuotteet, palvelut, yritykset ja organisaatiot. Yhdistäminen tarkoittaa myös informaation jakamista, saavutettavuutta ja käyttöä aivan uudella tasolla. Muutos on kokonaisvaltainen, uutta liiketoimintaa syntyy uusille ja vanhoille aloille, nykyiset liiketoimintamallit murtuvat ja uudet, syntyvät mallit ovat kertaluokkaa tehokkaampia. Syntyy aivan uudenlaisia innovaatioita, tuotteita ja palveluita. Kilpailuedut ja niiden lähteet ovat erilaisia kuin nykyiset.

Menestyäkseen digitaalisessa liiketoimintaympäristössä yrityksen on hallittava kilpailurakenteen jatkuva muutos, kehitettävä liiketoimintamallejaan keskeytyksettä ja parannettava suorituskykyään viikosta ja kuukaudesta toiseen. Toiminnan, johtamisen ja suunnittelun aikajänteet lyhenevät. Organisaatiot ja hierarkiat mataloituvat, päätöksentekoa siirretään yhä enemmän itsenäisille tiimeille, joiden toiminnan ja ajattelun keskiössä on asiakas tarpeineen.

Keskeinen kysymys on, kuka ja miten hallitsee yritystä niin, että se etenee ja kehittyy haluttuun suuntaan?

Tässä ympäristössä toimii Mint Consulting. Toimintamme ja ajattelumme ytimessä on digiajan menestyvä yritys, jonka toimintamalli voidaan kuvata näin:

Tuemme asiakkaitamme muutoksessa. Pääasiallista toiminta-aluettamme ovat yrityssuunnittelu ja suunnitelmien toteutuksen johtaminen. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa asiakasyhteyksiä, markkinointia, myyntiä ja jakelua. Tuote- ja palvelukehitystä unohtamatta. Tiedolla johtaminen on erityisosaamistamme. Talouden ymmärrys sekä toimintaprosessien ja organisaatiorakenteen merkityksen tunteminen tukevat toimivien ja tuloksekkaiden ratkaisujen rakentamista.

Mint Consulting - muutoksen tukena!

Lue lisää yrityksemme toiminnasta täältä.